Lettergrootte vergroten Lettergrootte verkleinen
Een weinig roken... Rens Kopmels - Teksten

» Home
» Links
» Contact
» Zoeken
» Nieuws

» Preken
» Meditaties
» Artikelen
» Columns

Nieuws

[22-09-2018] Vier nieuwe teksten. Twee preken: Job 2 en Marcus 8: 29; een artikel over Barth: Ethiek als lofzegging (en omgekeerd) en een column: Over mijn vader.

[07-03-2018] Een nieuw artikel: Ons wankele en vergankelijke zelf.

[16-11-2017] Zeven nieuwe teksten. Twee preken: MatteŁs 22: 37-40 en Johannes 11; twee artikelen: God en de naaste liefhebben en Mens en dier; drie columns: Griet op den Beeck, Gij nu, Voltooid leven, en Over gelovigen en ongelovigen.

[23-03-2017] Vier nieuwe teksten. Een preek: Genesis 37; twee artikelen: Postuum eerbetoon aan Bas Leenman en Metafysica en theologie na Kant; een column: Hebe Kohlbrugge en een brief van Hinrich Stoevesandt n.a.v. mijn proefschrift Liefde tweeŽrlei.

[30-05-2016] Vier nieuwe teksten. Drie preken: Johannes 3: 1-16, Lucas 3: 15-22 en Marcus 10: 32-45 en een artikel: Nietzsche en Barth.

[09-10-2015] Drie nieuwe teksten. Een artikel over de ziel: De ziel en de zinnen, een preek: Lucas 12: 16-32 en een lezing: Tour de France, 1950-1956.

[25-05-2015] Twee nieuwe teksten. Een artikel over Martin Buber (n.a.v. Ik en gij) en een preek: Handelingen 2 / Hooglied 4.

[26-03-2015] Drie nieuwe teksten. Een artikel over Barth: Karl Barth en het socialisme; een hoofdstuk uit het proefschrift Liefde tweeŽrlei uit 1990, Twistgesprek met Barth, in vier delen: Verkennende konfrontatie, Eros, gegrond of gevangen in de verkeerdheid van het bestaan, Barth's gelijk (in zijn ongelijk) en De eros in de scheppingsleer; ten slotte een artikel over Rosenstock-Huessy's De taal van de ziel: Save our souls!

[10-11-2014] Zes nieuwe teksten. Drie preken: Genesis 18, MatteŁs 26: 31, en Romeinen 12: 2 (intredepreek); drie artikelen: Leven en lot, Het tegoed van de orthodoxie, en ICHTHUS.

[15-03-2014] Negen nieuwe teksten. Vier preken: Genesis 38, Exodus 1, Lucas 15: 11-32 en MatteŁs 4:17; drie columns: Is die oorlog dan nooit voorbij!?, Pet af voor de missionaris, en Leven op de bonnefooi; twee artikelen: Gebed en literatuur en De verkommerde ziel.

[30-05-2013] Vier nieuwe teksten. Drie preken: 1 SamuŽl 15, boek 2, Lucas 2: 22 ev. en 1 CorinthiŽrs 15. Een artikel: Het sjema.

[20-12-2012] Vier nieuwe teksten. Een preek: Marcus 12: 38 t/m 13: 2, een column: De moeder van Albert Camus, een toespraak: Rien den Boer, in memoriam en een verzameling theologische notities: Theologische notities 2012.

[27-07-2012] Negen nieuwe teksten. Twee preken: EzechiŽl 2:9 - 3:15 en Handelingen 2: 1-21; zes columns: Zeg maar Arie, Herinnering aan K.E.H. Oppenheimer, Preken vanuit EzechiŽl, Toch een kleine ramp, Het gesprek in de gemeente en De geschiedenis van Congo; en een artikel: Sta op en wandel.

[16-12-2011] Elf nieuwe teksten. Vier preken: 1 Thessalonicensen 5: 1-11, Johannes 9, Genesis 9: 8-17 en Johannes 16: 7. Zeven columns: Mijn geloof, Vakbekwaam jatten, Mijn keuze voor theologie, In de schaduw van gisteren, Over Jan Siebelink, Onvoltooid verleden tijd, en Psalmen in de nacht.

[09-03-2011] Vijf nieuwe teksten: een preek bij Lucas 17: 10 en vier artikelen met als thema Wat is humaniteit?

[17-10-2010] Negen nieuwe teksten, te weten vijf columns: De eenzaamheid van de priemgetallen, Dorsvloer vol confetti, 'Kampvuur' van Julia Franck, The Olympic Games, Mijn kleinzoon en mijn grootvader; drie artikelen: Schepping en ethiek, De tweede Barmer these, IsraŽlitisch over de humaniteit spreken; en een preek: Hooglied 4: 16-5-18 / Lucas 7: 32-50.

[13-01-2010] Acht nieuwe teksten: Marcus 9: 32 ev., IsraŽl ter discussie, Links en linkser, De zegen van de zondag, De tragiek van de 'Wende', Hummeltje, Zijn mooiste zomer en Biljarten om half tien.

[26-06-2009] Zes nieuwe teksten: Socialisme Exit, Bert ter Schegget indachtig, Student vůůr 1968, Mijn achtertuin, De bom die niet ontplofte en Romanliteratuur.

[31-03-2009] Zes nieuwe teksten: De jeugd van '68, Oordeel en ervaring, Jona 4, Sterven bij het leven, De wereld als schepping en De mens als schepsel.

[05-12-2008] Twee nieuwe teksten: Genesis 41 en Het antirook-zelotisme. De indeling van de genres is licht gewijzigd.

Oude nieuwsberichten kunt u vinden in het archief.