Wat is humaniteit?

In vier korte artikelen vragen we naar de humaniteit van ons bestaan en van onze cultuur. Wat is humaniteit? We gaan uit van de 'liefde tweeërlei', van de eros en de agape. We beginnen met de liefde als eros.