preken

Onderstaande preken zijn allen uit de periode 1998-2005, van rond de eeuwwisseling dus. Het wil niet zeggen dat ze in een wat andere vorm niet al eerder gehouden zijn. De kenners op dit terrein zullen moeiteloos invloeden van andere voorgangers bespeuren, zeker waar het de exegese betreft. Ik noem hier met erkentelijkheid de namen van Naastepad en Noordmans, van Barnard en Breukelman, van Hasselaar en Zuurmond. De laatste twee hoorde ik zelf vaak preken. Hasselaar midden jaren zestig in Utrecht, Zuurmond in de jaren zeventig in Delft. Beiden onvergetelijk, hoe verschillend ook.

De volgorde van de opgenomen predikaties is simpelweg die van de bijbelteksten.