Nieuwe verkiezingen

08-11-’02

We moeten weer stemmen. 'Maar niet meer op de LPF,' hoorde ik iemand in de bakkerswinkel zeggen. Hij zal niet de enige zijn die er zo over denkt. Volgens de opiniepeilingen gaat de LPF terug van 26 naar 4 zetels. Toch zou ik me nog maar niet rijk rekenen als ik van de gevestigde partijen was, want er kan nog heel wat gebeuren voor de 22-ste januari. De uittocht met name vanuit de PvdA, maar ook vanuit de VVD ging de vorige verkiezingen met de nodige emotie gepaard en ik zie de Fortuynisten nog niet direct braaf terugkruipen in hun oude hokken. Zelfs acht ik het niet uitgesloten dat de LPF nog een kans krijgt van de kiezers als die club er de komende maanden in slaagt het aantal publieke ruzies tot, laten we zeggen, één in veertien dagen te beperken en men een acceptabele lijsttrekker kan vinden. Dat laatste zal niet eenvoudig zijn, maar wie weet zijn er nog enigszins fatsoenlijke multi-miljonairs in Nederland die wel voelen voor een avontuur in de politiek. Heinsbroek gaat het op eigen houtje proberen, maar ik denk dat hij zichzelf mateloos overschat en, naar ik hoop, de kritische zin van het kiezersvolk toch ónderschat.

Wie zou het meest kunnen profiteren van een toch wel verwachte leegloop van de LPF? Als de PvdA vijf zetels terugpakt mogen ze m.i. niet klagen. Ik vrees dat veel kiezers deze partij voor lange tijd de rug hebben toegekeerd. Een nieuwe leider zal niet helpen. Wouter Bos straalt wel vitaliteit en betrouwbaarheid uit, maar weinig overtuigend leiderschap en ook met het aardige accent van Jeltje van Nieuwenhoven gaat de partij het niet maken. Klaas de Vries zou nog de beste zijn, de kundigste en met de meeste ervaring, maar die haalt het niet en zijn subtiele ironie en zijn scherpe intellect, waarmee hij het ver heeft gebracht binnen de partij, zouden aan de meesten niet besteed zijn. Klaas is geen stemmentrekker.

Dan de VVD. Aan Gerrit Zalm hebben ze een goeie. Hij zegt de dingen kort en duidelijk en blijft toch netjes, al heeft hij zijn ontwapenende lach op het ministerie van financiën achtergelaten. Ja, de VVD gaat winst boeken. Zeven zetels schat ik. Dan is er al niet veel meer te verdelen, maar komt er wel een kabinet CDA-VVD in zicht als ook het CDA nog een paar zeteltjes wint. Dat is bepaald niet denkbeeldig, want Balkenende is betrekkelijk ongehavend uit de krisis tevoorschijn gekomen. Weinig is hem verweten en wie het probeerde in het kamerdebat heeft zich waarschijnlijk niet populair gemaakt. Hij is vlot en blijft vriendelijk en is in ieder geval 'zeven keer zo intelligent als Bush' hoorde ik Maarten van Rossem, Amerika-deskundige, maar bepaald geen CDA-er, op televisie zeggen. Dat soort complimenten van onverdachte zijde maken de weg vrij voor een mooi en zoet verkiezingswinstje. Met drie zetels extra en de VVD naar 28 is er een krappe meerderheid in de kamer.

Ik zeg niet dat ik er blij mee ben, maar het is wel het meest waarschijnlijke. D'66 is voorlopig uitgeteld en de kleine linkse partijen winnen op zijn best bescheiden, al zou ik Jan Marijnissen graag wat meer gunnen. Ik heb de indruk dat de SP goed politiek werk verricht door oog te hebben voor de zwakkeren en contact te onderhouden met de basis. Het is een volwassen partij geworden. Ik overweeg zeker erop te stemmen.
(c) Rens Kopmels