Nieuws-archief

[06-08-2008] Vijf nieuwe preken: Genesis 2: 18-25, Lucas 22: 39-46, Mattheüs 6: 24-34, Matteüs 17: 1-8 en 1 Samuël 16: 1-13. De laatste is in het Zeeuws, gehouden te Ellesdiek.

[23-07-2008] U kunt hier de lezing De vraag naar het subject van de wereldverandering, gehouden voor het Ter Schegget-Symposium vinden; voorts drie nieuwe columns: Tizra, Langs de weg, De onvergetelijke Henk van Randwijk; ten slotte een reeks over schepping: Heeft de schepping toekomst?, Schepping uit het niets, Schepping als weldaad en werkelijkheid en Schepping en zin.

[29-11-2007] Nieuwe teksten: over F.J.J. Buytendijk, een brief van Van den Dool en het artikel Barth over de voorzienigheid.

[13-10-2007] Vier nieuwe preken: 1 Samuël 16 en 18, Lucas 18: 9-14, Mattheüs 10: 16 en Psalm 27. Vijf columns: Ouwe Bram, Geef mij maar Justine!, De blijvende actualiteit van Bonhoeffer, Kerk, blijf jezelf! en Lights in the dusk. Ten slotte twee artikelen: Israël als steen des aanstoots en Wilken Veen: De smalle weg van G. H. ter Schegget.

[12-10-2007] U kunt hier nu de reactie van Aart van den Dool op de tekst over seksualiteit lezen, gevolgd door een brief van Rens Kopmels.

[05-05-2007] Onder de rubriek Antropologie is de tekst Theologisch-antropologisch over seksualiteit geplaatst.

[17-03-2007] Er is een nieuwe subrubriek verschenen onder Columns: Politiek en cultuur, met 17 teksten die vanaf 2000 verschenen in de rubriek 'Zomaar wat' uit In de Waagschaal.

[27-02-2007] Onder het genre Bijbel, geloof en kerk is de tekst Oprecht veinzen geplaatst en in de rubriek Karl Barth verscheen Karl Barth: De providentia Dei.

[15-11-2006] Er zijn drie preken toegevoegd, te weten Marcus 5: 21-43, Marcus 9: 24 en Marcus 10: 35-45. Verder is onder de rubriek Ethiek Een kleine tijdspiegel (1999) geplaatst. Eerder dit najaar werd Overschrijdingen van de doodsgrens toegevoegd.

[16-08-2006] Er zijn drie nieuwe teksten toegevoegd. Een artikel onder Antropologie: Doortocht door het Postmodernisme, n.a.v. een boek van Th. de Boer, een boekbespreking:  Jürgen Moltmann: In het einde ligt het begin en een column: De bramenplukker onterfd.

[02-08-2006] Onder het genre Columns zijn twee teksten toegevoegd in resp. Jeugd, land en leven en Kleine theologietjes en wel Het geheim van het geluk en Leven in het vermoeden van een ander verhaal.

[24-07-2006] Onder het subgenre Antropologie zijn twee teksten toegevoegd van iets oudere datum Cogito sive respondeo (1993) en Homo gloria Dei est (De mens is Gods glorie) (1995).

[22-05-2006] Onder het genre Jeugd, land en leven verschenen twee nieuwe columns: 'Verliefd op de kerk' en Ernst Beker als studentenpredikant. Bij de twintigste-eeuwse denkers een tekst over K. H. Miskotte.


[15-04-2006] Vandaag twee nieuwe teksten: Gerechtvaardigde religie? en De Venus van de Knijff.

[11-04-2006]  In de rubriek Columns is een nieuwe reeks verschenen:  Kleine theologietjes.

[06-04-2006] Er zijn twee preken toegevoegd:  Johannes 15: 26 - 16: 4 en Johannes 16: 16-24.

[01-04-2006] De zoekmachine is geactiveerd.

[29-03-2006] Het is nu mogelijk om met de plus- en min-knopjes in de navigatiebalk van een tekst de lettergrootte naar believen aan te passen.

[25-03-2006] Er zijn zes nieuwe teksten op de site gezet: in de afdeling Ethiek is een vierdelige cursus Christelijke ethiek geplaatst; er is een tweede artikel over Levinas verschenen; ten slotte is er onder Theologische reflectie - Bijbel, geloof en kerk een artikel over Van Ruler geplaatst.

[21-03-2006] In de categorie Artikelen is onder de afdeling Ethiek en Antropologie een drietal teksten geplaatst over de liefde als agapè.

[16-03-2006] In de categorie Columns is een nieuwe afdeling verschenen: Jeugd, land en leven, met daarin zo'n 25 teksten.