Lettergrootte vergroten Lettergrootte verkleinen

Preken

Onderstaande preken zijn allen uit de periode 1998-2005, van rond de eeuwwisseling dus. Het wil niet zeggen dat ze in een wat andere vorm niet al eerder gehouden zijn. De kenners op dit terrein zullen moeiteloos invloeden van andere voorgangers bespeuren, zeker waar het de exegese betreft. Ik noem hier met erkentelijkheid de namen van Naastepad en Noordmans, van Barnard en Breukelman, van Hasselaar en Zuurmond. De laatste twee hoorde ik zelf vaak preken. Hasselaar midden jaren zestig in Utrecht, Zuurmond in de jaren zeventig in Delft. Beiden onvergetelijk, hoe verschillend ook.

De volgorde van de opgenomen predikaties is simpelweg die van de bijbelteksten.
-Genesis 2: 18-25 - Huwelijksinzegening
-Genesis 5 - Zondag Jubilate
-Genesis 9: 8-17
-Genesis 12: 10-20 / Genesis 13
-Genesis 18
-Genesis 19: 1-30
-Genesis 21: 1-22 - IsraŽl-zondag
-Genesis 25: 19-34
-Genesis 37
-Genesis 38 - Juda en Tamar
-Genesis 41
-Exodus 1 - Veertigdagentijd
-Exodus 3: 1-12 - Zondag Reminiscere; vijf weken voor Pasen
-Exodus 4: 18-31
-Exodus 15: 22-27 - Eerste zondag na Pasen
-Deuteronomium 6: 4-9
-1 SamuŽl 1: 1-20 - Eerste Advent
-1 SamuŽl 15, boek 2
-1 SamuŽl 16
-1 SamuŽl 16: 1-13 (in het Zeeuws)
-1 SamuŽl 16 en 18
-1 SamuŽl 17
-Job 2 - Als het kwaad goede mensen treft
-Psalm 23 / Johannes 10: 11-15 - Zondag van de Goede Herder
-Psalm 27
-Psalm 90
-Psalm 98 - Zondag Cantate
-Psalm 104 - Dankdag voor gewas en arbeid
-Hooglied 4: 16-5-18 / Lucas 7: 32-50
-Ezechiël 2:9 - 3:15 - Zondag Invocabit
-Jona 4
-Micha 2 - Onder profetische kritiek
-MatteŁs 1: 1-12
-MatteŁs 3 - Advent
-MatteŁs 4: 17
-Matteüs 6: 24-34
-MatteŁs 8: 1-13
-Matteüs 9: 1-8
-Matteüs 10: 16
-MatteŁs 13: 24-30
-MatteŁs 17: 1-8 - Veertigdagentijd
-MatteŁs 22: 1-14
-MatteŁs 22: 15-22 - Geeft dan de keizer wat des keizers is
-MatteŁs 22: 37-40 - God en de naaste liefhebben
-MatteŁs 26: 31 - Veertigdagentijd
-Marcus 1: 21-28
-Marcus 1: 32-39
-Marcus 5: 21-43
-Marcus 6: 1-7
-Marcus 7: 31-37
-Marcus 8: 22-26
-Marcus 8: 29 - Wie is Jezus?
-Marcus 9: 24
-Marcus 9: 32 e.v.
-Marcus 10: 32-45
-Marcus 10: 35-45
-Marcus 12: 38 t/m 13: 2
-Marcus 15: 21 - Goede Vrijdag
-Lucas 1: 5-25 - Advent
-Lucas 2: 1-20 - Kerstmis
-Lucas 2: 22 e.v.
-Lucas 3: 15-22 - Epifanie
-Lucas 3: 15-22 - Epifanie
-Lucas 4: 1-13
-Lucas 8: 4-15
-Lucas 10: 25-37
-Lucas 12: 16-32
-Lucas 15: 11-32
-Lucas 16: 1-9
-Lucas 16: 19-31
-Lucas 17: 10
-Lucas 18: 1-8
-Lucas 18: 9-14
-Lucas 22: 39-46 - Veertigdagentijd
-Lucas 23: 32-43
-Lucas 24: 1-12 - Pasen
-Lucas 24: 13-35 - Als pas geboren kinderen
-Johannes 2: 1-11
-Johannes 3: 1-16
-Johannes 3: 1-21
-Johannes 4: 4-30
-Johannes 6: 1-15 - Zondag Laetare
-Johannes 9 - Zondag Laetare
-Johannes 11
-Johannes 15: 1-8
-Johannes 15: 26 - 16: 4 - Zondag 'Het Weeskind'
-Johannes 16: 7
-Johannes 16: 16-24 - Rogate
-Johannes 18: 1-9 en 19: 17-22
-Johannes 20: 1-18 - Pasen
-Johannes 20: 19-29
-Johannes 21: 1-14
-Handelingen 2: 1-21 - Pinksteren
-Handelingen 2 / Hooglied 4
-Handelingen 5: 1-11
-Handelingen 7: 54 t/m 8: 3
-Handelingen 8: 1-3 en 9: 1-16
-Handelingen 9: 1-19
-Romeinen 5: 10-11
-Romeinen 8: 5-18
-Romeinen 12: 2 - Intredepreek, 14 juni 1970
-1 CorinthiŽrs 15
-2 Corinthiërs 4: 7
-Galaten 5: 13-23
-EfeziŽrs 1: 1-14
-1 Thessalonicensen 5: 1-11
-1 Thessalonicensen 5: 1-11 - de laatste zondag van het kerkelijk jaar
-1 Petrus 3: 13-22
-Openbaring 12
-Openbaring 21 - Toekomstverwachting